Digimediat - KP24 ja Digiscreenit

Tuotevalikoimamme tarjoaa kattavat välineet digitaaliseen mainontaan ja julkaisuun

KP24 - yhteinen verkko- ja mobiilipalvelu

KP24 on Kes­ki-Poh­jan­maan Kir­ja­pai­no -kon­ser­nin leh­tien yh­tei­nen verk­ko- ja mo­bii­li­pal­ve­lu. Sen toi­mi­tuk­sel­li­set ja kau­pal­li­set pal­ve­lut kat­ta­vat ko­ko kes­ki­sen Poh­jan­maan. KP24:n leh­ti­koh­tai­sil­le si­vuil­le pal­ve­lut on rää­tä­löi­ty alueit­tain.

KP24:n tar­jon­nas­ta löy­ty­vät niin säh­ke­uu­ti­set, mie­li­pi­de­foo­ru­mit, ku­va­gal­le­riat kuin ta­pah­tu­ma­ka­len­te­rit, sää­en­nus­teet ja kaup­pa­to­rin run­sas tuo­te- ja pal­ve­lusor­ti­ment­ti. Tar­jol­la on myös mo­ni­puo­li­nen va­li­koi­maa toi­mi­via mai­nos­paik­ko­ja.

KP24:n pää­toi­mit­ta­ja on Kau­ko Pa­lo­la.

Lisätietoja: www.kp24.fi

kp24-edit.jpg
KP24:n leh­ti­koh­tai­sil­le si­vuil­le pal­ve­lut on rää­tä­löi­ty alueit­tain.
tienvarsi.jpg
Kaikki digitaaliset tienvarsitaulumme ovat nykyaikaisia ja valovoimaisia LED-näyttöjä, joissa on 2 näyttöä suunnattu ohikulkuliikenteen vastakkaisiin suuntiin. Näyttöpinnat ovat kooltaan 20 neliömetriä ja ne ovat luettavissa jo kaukaa.

Digitaaliset jättinäytöt - siellä missä ihmisetkin ovat.

BIG24 Digiscreenit ovat suuria, ulkotiloihin tarkoitettuja LED-näyttöjä. Ne sijoitetaan aina sinne missä ihmisetkin ovat, kaupunkien keskustoihin elävöittämään kaupunkia ja tuomalla parhaat kaupat, tapahtumat ja palvelut vaikuttavalla tavalla kaupunkilaisten keskelle tai vilkkaasti liikennöityjen teiden varsiin rakentamaan tuotteiden brändiä tai informoimaan mielenkiintoisella tavalla ajankohtaisista tarjouksista, tapahtumista tai uutisista.

BIG24 Digiscreenien mainosten suuri koko ja näyttävä mainonta kiinnittävät katsojan huomion. Se on päivitettävissä milloin vain asiakkaan toiveiden mukaisesti ja nopeasti!

BIG24 vangitsee huomion, sitä ei voi sammuttaa eikä kanavaa voi vaihtaa.

Lisätietoja: www.big24.fi


big24-logo3-150.png