Monipuoliset jakelupalvelut

Kokkolan Jakelu ja KP Jakelu tarjoavat alueellista jakelupalvelua lehdistä suorapostitusjakeluihin.

KP Jakelu

Keski-Pohjanmaan Kirjapaino –konsernin oma jakeluorganisaatio KP Jakelu aloitti toimintansa 1. kesäkuuta 2014. Keski-Pohjanmaan Kirjapaino oli ensimmäinen lehtitalo Suomessa, joka päätyi hoitamaan lehtiensä varhaisjakelun kokonaan itse. KP Jakelun alue käsittää reilu 56 000 taloutta. Konsernin omien lehtien lisäksi aamukannossa on muutamia ulkopuolisia lehtiä. Esimerkiksi Helsingin Sanomien viikonloppunumerot sekä Kaleva kulkeutuvat tilaajille KP Jakelun varhaisjakelun yhteydessä. KP Jakelu on myös osa Jakeluyhtiö Suomea, ja jakaa alueellaan JYSin sopimusasiakkaiden osoitteellisia tuotteita.

KP Jakelu työllistää tällä hetkellä 55 henkilöä. Lisäksi yritys tarjoaa työtä 12 yrittäjäkumppanin ja kuljetusyrittäjien kautta lukuisille ihmisille ympäri maakuntaa.

Jos et saa­nut leh­teä, soi­ta mak­sut­to­maan pal­ve­lu­nu­me­roon 0800-30101 (24 t/vrk), jos­sa vas­ta­taan kaik­kia aluei­ta kos­ke­viin ja­ke­lu­häi­riö­ti­lan­tei­siin.

konserni.jpg
Tehokkaat ja joustavat jakelut vievät sanomasi perille edullisesti.
jakelu2.jpg
Kokkolan Jakelu on tuttu näky paikallisilla postilaatikoilla.

Kokkolan Jakelu

Kokkolan jakelu ja­kaa vuo­sit­tain noin 10 mil­joo­naa leh­teä tai mai­nos­ta Kok­ko­lan ta­lous­a­lu­eel­la. Kok­ko­lan Ja­ke­lu työl­lis­tää kak­si va­ki­tuis­ta työn­te­ki­jää se­kä noin 50 osa-ai­kais­ta ja­ka­jaa. Yh­tiön toimitusjohtaja on Han­nu Sal­mi.

Kok­ko­lan Ja­ke­lu Oy
Iso­ka­tu 2
67100 Kok­ko­la

Ja­ke­lu­pääl­lik­kö Heik­ki Ol­li­kai­nen
Puh 020 750 4687
heikki.​ollikainen@​kokkolalehti.​fi

Ja­ke­lun­hoi­ta­ja Pet­ri Isoa­ho
Puh 020 750 4688
petri.​isoaho@​kokkolalehti.​fi

Creamedia