Keski-Pohjanmaan Kirjapaino-konsernin vuoden 2018 tulos

2.4.2019

Keski-Pohjanmaan Kirjapaino-konsernin vuoden 2018 tulos

Keski-Pohjanmaan Kirjapaino -konserniin kuuluvat seuraavat yhtiöt: emoyhtiö Keski-Pohjanmaan Kirjapaino Oyj, Botnia Print Oy Ab, Kokkolan Jakelu Oy, Kiinteistö Oy Ylivieskan Uusitori, Jopox Oy, Suomen Messupromoottorit Oy, Pohjanmaan Lipputoimisto Oy ja Spektr Kustannus Oy. Konsernin osakkuusyhtiöitä ovat Kiinteistö Oy Kokkola Isokatu 2 ja Kiinteistö Oy Vetelin Liiketalo. Oy Creamedia Finland Ab ja Kiinteistö Oy Kokkola Väylä 4 sulautettiin emoyhtiöön tilikauden aikana.

Konsernin liiketoiminta-alueet ovat julkaisuliiketoiminta, lehtipaino- ja jakeluliiketoiminta, digitaalinen liiketoiminta, mainos- ja viestintäliiketoiminta ja tapahtumaliiketoiminta.

Konsernin liikevaihto tilikaudella oli 28,7 milj. euroa (2017 46,6 milj. euroa) ja liikevoitto 0,74 milj. euroa (2017 3,3 milj. euroa). Tilikauden tulos osoittaa voittoa 0,35 milj. euroa. Konsernin taseen loppusumma oli 39 milj. euroa.

Liikevaihto ja liiketulos eivät ole vertailukelpoisia edellisen vuoden lukuihin verrattuna, koska vuonna 2017 Lönnberg Painot Oy:n luvut olivat mukana kahdeksan kuukauden ajan. Lönnbergin vaikutuksen lisäksi vuoden 2017 tulos piti sisällään satunnaisia myyntivoittoja 1,77 milj. euroa, osakkeiden arvonalennuksia 0,5 milj. euroa ja satunnaisia kertaluonteisia kuluja0,24milj. euroa.

Konsernin vertailukelpoinen liiketoiminnallinen liikevaihto kasvoi 5,4 prosenttia ja liikevoitto parani selkeästi edellisen vuoden tasosta, mutta jäi tilikaudelle asetetuista tavoitteista.

Konsernin keskeisten tunnuslukujen kehitys kolmen viime vuoden ajalta on seuraava:

Konserni201620172018
Liikevaihto milj. euroa33,546,628,7
Liiketulos milj. euroa1,63,30,7
Liikevoitto %4,77,12,6
Sijoitetun pääoman tuotto %4,66,62,6
Oman pääoman tuotto %5,36,91,9
Omavaraisuusaste %52,965,572,0


Vuoden alussa käynnistetty projekti julkaisuliiketoiminnan digitaalisten palveluiden uudistamiseksi jatkui koko vuoden. Keskipohjanmaa-lehden applikaatio valmistui vuoden lopulla ja muiden lehtien applikaatiot otetaan käyttöön kuluvan vuoden aikana.

Keskipohjanmaa-lehti siirtyi tabloid-formaattiin 14.2.2018. Osana Keskipohjanmaa-lehden tabloid-uudistusta aloitettiin Keskipohjanmaa-lehden sisältöuudistus, lehden toimintatapojen ja organisaation uudistaminen. Projektiin liittyy olennaisesti ennakoivan taiton käyttöönotto sekä Keskipohjanmaa-lehdessä että muissa konsernin lehdissä.

Mainostoimisto Creative Preludi Oy:n liiketoiminta siirtyi osaksi mainos- ja viestintäliiketoimintaa 1.8.2018.

Syyskuussa Keski-Pohjanmaan Kirjapaino Oyj osti 70 prosenttia Pohjanmaan Lipputoimisto Oy:n osakekannasta.

Konsernin palveluksessa oli tilivuonna keskimäärin 238 henkilöä.

Hallitus ehdottaa 25.4.2019 kokoontuvalle yhtiökokoukselle, että osinkoa jaetaan vuodelta 2018 1,0 euroa/osake (1,8 euroa/osake 2017).

Nykyisessä mediamurroksessa liikevaihdon ja kannattavuuden kehityksen ennustaminen on vaikeaa. Mediamainonnan laskun uskotaan kuitenkin tasaantuvan. Konsernin vuoden 2019 liikevaihdon ja liikevoiton odotetaan kasvavan.

Lönnberg Painot Oy:n myynnistä saaduilla varoilla tullaan pitkäjänteisesti kehittämään nykyisiä liiketoimintoja ja monipuolistamaan konsernin liiketoimintarakennetta.


Lisätietoja antaa toimitusjohtaja Vesa Pihlajamaa, 020 750 4581

<< Takaisin