Organisaatio

Konsernin rakenne

Kes­ki-Poh­jan­maan Kir­ja­pai­no Oyj on alu­een­sa suu­rin mo­ni­me­dia­ta­lo. Liiketoiminta-alueitamme ovat julkaisupalvelut, paino- ja jakelupalvelut, mainos- ja markkinointipalvelut sekä ohjelmistopalvelut. Keski-Pohjanmaan Kirjapaino Oy:n tytäryhtiöitä ovat Botnia Print Oy Ab, Spektr Kustannus Oy, Kokkolan Jakelu Oy, Jopox Oy, Suomen Messupromoottorit Oy, Pohjanmaan Lipputoimisto Oy sekä kiinteistöyhtiö Koy Ylivieskan Uusitori.

Kon­ser­nin toi­mi­tus­joh­ta­ja on Ve­sa Pih­la­ja­maa.

Yhtiörakenne 
Liiketoimintarakenne 

strategia-sivukuva.jpg

Kes­ki-Poh­jan­maan Kir­ja­pai­no Oyj on alu­een­sa suu­rin mo­ni­me­dia­ta­lo.
bg-navigaattori-tehosta.jpg

KESKI-POHJANMAAN KIRJAPAINO OYJ:N HALLITUS 2018

Varsinaiset jäsenet

Mikko Luoma, hallituksen puheenjohtaja,
hallituksen jäsen vuodesta 2013
 

Sari Puutio, erityisluokanopettaja, hallituksen varapuheenjohtaja,
hallituksen jäsen vuodesta 2005

Tapio Savola, varatuomari
hallituksen jäsen vuodesta 2009

Jarmo Nissi, toimitusjohtaja
hallituksen jäsen vuodesta 2012

Heikki Wilen, yksikönjohtaja 
hal­li­tuk­sen jä­sen vuo­des­ta 2018

Vesa Kaunisto, maanviljelijä
hal­li­tuk­sen jä­sen vuo­des­ta 2018

KESKI-POHJANMAAN KIRJAPAINO OYJ:N JOHTORYHMÄ

Vesa Pihlajamaa Toimitusjohtaja
Juha Erkkilä Digitaalinen liiketoiminta, johtaja
Krister Höglund Talousjohtaja
Tiina Ojutkangas Päätoimittaja, Keskipohjanmaa-lehti ja KP24.fi
Seppo Kangas Päätoimittaja, Kalajokilaakso
Alpo Ohtamaa Julkaisuliiketoiminta, johtaja  
Marita Vuorinen Mainostoimisto Creamedia, johtaja 
Hannu Salmi Lehtipaino- ja jakeluliiketoiminta, johtaja Botnia Print Oy Ab:n toimitusjohtaja

0504254r.jpg
arvot.jpg

Hallinnointikoodi

So­vel­let­ta­vat sään­nök­set

Kes­ki-Poh­jan­maan Kir­ja­pai­no Oyj:n pää­tök­sen­teos­sa ja hal­lin­nos­sa nou­da­te­taan Suo­men osa­keyh­tiö­la­kia ja yh­tiön yh­tiö­jär­jes­tys­tä se­kä py­ri­tään nou­dat­ta­maan so­vel­tu­vin osin jul­ki­ses­ti no­tee­rat­tu­ja yh­tiöi­tä kos­ke­via mui­ta sää­dök­siä.

Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä